Архив по дни: 30/04/2020


На 30 април 2020 г. началникът на служба „Личен състав” на военно формирование 32040 – Крумово майор Чавдар Сарачинов напусна редиците на Българската армия поради навършване на пределна възраст след повече от три десетилетия отдадени на военната професия. Командирът на 24-та авиационна база бригаден генерал Димитър Иванов благодари на майор […]

Началникът на служба „Личен състав” на в.ф. 32040 – Крумово ...