Началникът на служба „Личен състав” на в.ф. 32040 – Крумово премина в резерва


На 30 април 2020 г. началникът на служба „Личен състав” на военно формирование 32040 – Крумово майор Чавдар Сарачинов напусна редиците на Българската армия поради навършване на пределна възраст след повече от три десетилетия отдадени на военната професия.

Командирът на 24-та авиационна база бригаден генерал Димитър Иванов благодари на майор Сарачинов за неизчерпаемата енергия, богатия практически опит, отговорността и високия професионализъм, които винаги е проявявал в работата си, и изрази увереност, че неговите лични и професионални качества ще му помагат и в бъдеще с лекота да реализира целите си.

Майор Чавдар Сарачинов е завършил ВНВВУ „Георги Бенковски” – Долна Митрополия през 1987 г. и по-голямата част от военната му служба е преминала във военно формирование 32040 – Крумово. През годините е награждаван с благодарности и грамоти, сред които грамота от Министъра на отбраната от 2016 г. за изпълнение на дейностите по социална адаптация и постигнати отлични резултати.