Задачи


« на 42 »

Вертолетите и личния състав от в.ф. 32040 – Крумово изпълняват следните типове задачи:

- обучение на летателен състав;

- участие в съвместни национални и международни учения и ротационни подготовки;

- непосредствена огнева поддръжка на сухопътни и военноморски сили (CAS);

- унищожаване на бавноподвижни въздушни и малогабаритни бронирани земни и морски цели;

- стоварване на тактически въздушен десант по различни способи;

- въздушно визуално разузнаване и въздушно радиационно и химическо разузнаване;

- транспортиране на войски, бойна техника и екипировка, включително и на външен товар;

- задачи за търсене, спасяване и евакуация (SAR);

- авиомедицинска евакуация (MEDEVAC);

- спасително-издирвателни операции над суша и море, в интерес на армията и гражданските структури;

- гасене на пожари на територията на страната и извън нея с подвесна система за гасене на пожари Bambi Bucket;

- операции по ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи.