Командване


Командир

Бригаден генерал Димитър Иванов

Заместник-командир

Полковник Димитър Павлов

Началник на щаба

Полковник Станко Гънчевски