Командване


Командир


Бригаден генерал Димитър Иванов

Заместник-командир


Полковник Димитър Павлов

Началник на щаба

Полковник Станко Гънчевски