Военнослужещи от 24-та авиобаза обезвредиха авиационна бомба


0323

 

На 14 януари 2014 г. военнослужещи от модулно формирование за обезвреждане на неизбухнали боеприпаси от в.ф. 32040 – Крумово изпълниха задача по оказване на помощ на населението при бедствия.

Около 16.30 ч. групата от специалист по авиационни боеприпаси и двама инженерни специалисти разузна, обезвреди и унищожи силно корозирали един брой авиационна бомба с калибър 100 кг без маркировка и един брой корпус от авиационна бомба с прътов заряд, както и двадесет броя прътови заряди за авиационни бомби.

Неизбухналите боеприпаси бяха открити на 13 януари на бивш авиационен полигон в землището на село Питово, област Сливен.