Годишен анализ на дейността на 24-та авиационна база


analiz_2013

На 9 януари във военно формирование 32040 се проведе годишен анализ на дейността на 24-та авиационна база, на който присъстваха командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Константин Попов и командването на 16-та ТРАГР – Враждебна.

Командирът на ВВС вдъхна вяра и оптимизъм за бъдещето на авиобазата по отношение на осигуряването й с необходимата авиационна техника, и ресурсното обезпечаване подготовката на личния състав.

Оценката на командира на авиобазата бригаден генерал Златко Златев бе за успешно изпълнение на поставените през изминалата 2013 г. задачи, благодарение на труда и професионализма на всеки един военнослужещ и цивилен служител от 24-та авиобаза.