Архив по дни: 15/01/2014


  На 14 януари 2014 г. военнослужещи от модулно формирование за обезвреждане на неизбухнали боеприпаси от в.ф. 32040 – Крумово изпълниха задача по оказване на помощ на населението при бедствия. Около 16.30 ч. групата от специалист по авиационни боеприпаси и двама инженерни специалисти разузна, обезвреди и унищожи силно корозирали един […]

Военнослужещи от 24-та авиобаза обезвредиха авиационна бомба