Съвместна тренировка с Планинската спасителна служба


В продължение на три дни от 20 до 22 юни 2023 г. в 24-та авиационна база се проведе съвместна тренировка на военнослужещи от отделение „Търсене и спасяване” с 15 души от Планинската спасителна служба (ПСС). През първите два дни се проведоха теоретична подготовка и тренажни занятия, които приключиха с изпит и издаване на допуск на личния състав от ПСС за извършване на десантиране и евакуация с бордовата лебедка на вертолет AS 532 „Cougar”. На третия ден се извърши практическо десантиране и евакуация. Отработиха се и въпроси, свързани с евакуация на пострадал, който беше качен на борда с използване на носилка и бордовата лебедка на вертолета.

Проведените тренировъчни задачи несъмнено ще спомогнат за успешната координация и работата в екип на екипажите от 24-та авиационна база и Планинската спасителна служба при изпълнението на бъдещи задачи за търсене и спасяване и медицинска евакуация.