Годишен анализ на дейността за 2022 година


На 13 януари във в.ф. 32040 – Крумово се проведе годишен анализ на дейността на 24-та авиационна база за 2022 г., на който присъстваше заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Петьо Мирчев.

Командирът на авиобазата бригаден генерал Димитър Иванов отбеляза, че 2022 г. постави много предизвикателства пред личния състав при изпълнение на ежедневната дейност, която беше провеждана в условия на дефицит от финансови и материални средства и липса на авиационна техника.

Въпреки трудностите личният състав за поредна година изпълняваше поставените задачи с отдаденост и професионализъм. Екипажи и вертолети взеха участие във всички планирани за 2022 г. учения и съвместни тренировки, сред които съвместната българо-американска летателна подготовка “Тракийско лято 2022″; тактическото учение с бойни стрелби „Ответен удар 2022”; тактическото учение с бойни стрелби – „Шабла 2022”; тактическото учение с бойни стрелби „Balkan Spirit 22”; демонстрация на способности с военнослужещи от състава на СКСО и съвместна тренировка със 101-ви алпийски полк – Смолян.

Годината беше много динамична и натоварена със задачи в помощ на населението. Екипажите изпълниха 26 излитания с вертолети AS532AL Cougar и Ми-17 за разузнаване на полски и горски пожари и пожарогасене от въздуха. Бяха налетени над 75 летателни часа и бяха извършени 506 пуска на над 1 200 000 литра вода в района на Рилски манастир, с. Лесичово, с. Стрелци, с. Тешел, общ. Девин и Учебен полигон „Црънча”. Полетите за пожарогасене от въздуха се изпълняваха с максимално натоварване на авиационната техника без нарушаване на мерките за безопасност. Пускането на вода се извършваше с изключителна прецизност и точност над огнищата в зоните на пожарите, посочвани от координаторите от ГД „ПБЗН“ на борда на вертолета. В резултат на професионализма, адекватната, своевременна и ефективна намеса на екипажите от 24-та авиобаза бяха спасени десетки хиляди декари вековни гори и беше запазено биоразнообразието на населяващите ги видовете.

Също така през годината бяха изпълнени няколко задачи за търсене и спасяване. На 13 май парашутист от СКСО пострадал по време на парашутни скокове на летище Чешнегирово беше транспортиран с вертолет Ми-17 до УМБАЛ „Свети Георги” – гр. Пловдив. На 27 август AS 532 AL Cougar изпълни задача за медицинската евакуация на английска туристка, пострадала тежко при падане в района на алпийския рид Стражите в Пирин планина и я превози до Банско, където я очакваше медицински екип от Бърза помощ.

От 2 до 23 септември военнослужещи изпълниха задачи в помощ на населението след тежките наводнения по поречието на р. Стряма, при които бяха залети селата Богдан, Каравелово, Столетово, Розино и др. На 2 септември вертолет AS 532 AL Cougar изпълни задача за спасяване на хора, откъснати от водната стихия. След това на борда бяха натоварени храна, вода и медикаменти, които бяха транспортирани до с. Богдан и от там на два полета бяха транспортирани пострадали и болни хора от все още откъснатото по суша село до 61-ва механизирана бригада – Карлово. На следващия ден вертолет Bell 206 изпълни задача за наблюдение от въздуха в района на с. Трилистник и по поречието на р. Стряма с цел търсене на хора търпящи бедствие, както и разузнаване къде е компрометирана дигата на реката край с. Калековец и възможностите за отпушване на отводнителен канал с цел по-бързо отводняване на района. До 23 септември, включително и на двата национални празника 6 и 22 септември, общо 165 военнослужещи оказваха помощ на населението в с. Богдан с цел овладяване на бедственото положение в района, като разчистваха пътната инфраструктура и домовете на местните хора от дървета, натрупани клони, тиня, кал и други предмети, довлачени от реката.

В края на годишния анализ командирът на 24-та авиационна база бригаден генерал Димитър Иванов благодари на личния състав за техния професионализъм и отговорност и им пожела и през предстоящата 2023 година да работят с устрем, енергия и оптимизъм.