Oбществени поръчки


Извозване и депониране на строителни отпадъци от военно формирование 32040 – Крумово - 13.10.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Извозване и депониране на строителни отпадъци от военно формирование 32040 – КрумовоОП по реда на чл. 53 и чл. 55 от приложение № 16 „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в Командването на ВВС, Центъра за документално осигуряване и Командването на рота „Военна полиция”12.00 часа на 21.10.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Атанас Емилов Тиганчев
тел.: 0894479240

Първоначална профилактика и ремонт на ръчни бариери на железопътен прелез във военно формирование 32040 – Крумово - 09.10.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Първоначална профилактика и ремонт на ръчни бариери на железопътен прелез във военно формирование 32040 – КрумовоОП по реда на чл. 53 от приложение № 16 „Вътрешни правила за управление на цикъла за планиране и организация на провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки във Военновъздушните сили”12.00 часа на 20.10.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Димитър Жеков Жеков
тел.: 0898744693

Доставка и монтаж на дограма във военно формирование 32040 – Крумово - 07.10.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка и монтаж на дограма във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във в.ф. 32040-Крумово”12.00 часа на 19.10.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Добрин Минчев Стефанов
тел.: 0898775216
Приложение № 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за навесна система на колесен трактор ТК-80 във военно формирование 32040 – Крумово - 05.10.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за навесна система на колесен трактор ТК-80 във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във в.ф. 32040-Крумово”12.00 часа на 09.10.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Евгени Тошков Маринов
тел.: 0884257619
Приложение № 1 ТК-80

Изтекла обществена поръчка - Доставка на 16 /шестнадесет/ секретни мебелни брави, комплект с 2 /два/ броя секретни ключа във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на 16 /шестнадесет/ секретни мебелни брави, комплект с 2 /два/ броя секретни ключа във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във в.ф. 32040-Крумово”12.00 часа на 30.09.2020 г.Събиране на оферти във в. ф. 32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Цветан Тодоров Джулев –
тел.: 08987474
капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898


Справка - лицата за контакт

Изтекла обществена поръчка - Проверка, ремонт и освидетелстване на 10 (десет) броя парашутни прибора - Cypres 2 model:1500/35A

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Проверка, ремонт и освидетелстване на 10 (десет) броя парашутни прибора - Cypres 2 model:1500/35A ОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040-Крумово” с рег. № 3-1449/18.03.2020г.12.00 часа на 03.09.2020 гСъбиране на оферти във в. ф.32040-КрумовоНе се предвиждакапитан Светлозар Александров
моб. тел.: 0898735614
сл. тел. 032/906324
svetli_lom@abv.bg


Справка - лицата за контакт

Изтекла обществена поръчка - “Доставка на специализиран и приложен софтуер” във военно формирование 32040 - Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
“Доставка на специализиран и приложен софтуер” във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 12:00 ч. на 14.08.2020 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждак-н Георги Тропанков
032 906394
м-р Йордан Йорданов
032 906338

Справка - лицата за контакт

Изтекла обществена поръчка - Доставка на специализиран и приложен софтуер във военно формирование 32040 - Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
“Доставка на специализиран и приложен софтуер” във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка по
чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 12:00 ч. на 31.07.2020 г.Събиране на ценови офертиНе се предвиждакк-н Георги Тропанков
032 906394
0898741986
к-н Ангел Камарски
0898745297
Справка - лицата за контакт
[table “72” not found /]

Изтекла обществена поръчка - Доставка на водопроводни части за ремонт на водопровод и противопожарен хидрант във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
доставка на водопроводни части за ремонт на водопровод и противопожарен хидрант във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово” 12.00 часа на 17.07.2020 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Евгени Тошков Маринов
тел.: 0884257619
капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 32040 – Крумово - 02.07.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно фрмирование 32040 - Крумово 12.00 часа на 15.07.2020 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на консумативи за пътни превозни средства марка "Мерцедес" във военно формирование 32040 – Крумово - 26.06.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на консумативи за пътни превозни средства марка Мерцедес”във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно фрмирование 32040 - Крумово 12.00 часа на 10.07.2020 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Тихомир Руменов Николов
тел.: 0878797437
капитан Милен Дичев Михалев –
тел.: 0898740940
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на нова циркулационна помпа за гореща вода за монтаж към котел във военно формирование 32040 – Крумово - 14.05.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на нова циркулационна помпа за гореща вода за монтаж към котел във военно формирование 32040 – Крумово.ОП за доставка по реда на "Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в командване на ВВС"12.00 часа на 20.05.2020 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждаКапитан Алеко Антонов Касабов
тел.: 0899864647
капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898

Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на натриев хипохлорид във военно формирование 32040 – Крумово - 07.04.2020

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на натриев хипохлорид във военно формирование 32040 – Крумово”ОП за доставка по реда на "Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в командване на ВВС"12.00 часа на 13.04.2020 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Тихомир Руменов Николов - тел: 0878797437
капитан Милка Сотирова Костова - тел: 0894366898

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на покриви на сграден фонд във военно формирование 32040 – Крумово - 02.12.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покриви на сграден фонд във военно формирование 32040 – Крумово”ОП по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” с рег. № 3-5265/15.11.2018 г.12.00 часа на 09.12.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Милка Сотирова Костова
моб. тел.: 0894366898
сл. тел. 032/906339

Приложение 1 КСС
Приложение 2 ККС
Приложение 3 Технически изисквания


Изтекла обществена поръчка - Авариен ремонт на автобус Мерцедес-Бенц „Интуро” с рег. № ВА 117 459

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Авариен ремонт на автобус Мерцедес-Бенц „Интуро” с рег. № ВА 117 459Услуга по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 03.12.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Тихомир Руменов Николов –
тел.: 0878797437
капитан Милен Дичев Михалев –
тел. 0898740940

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на мълниезащитна инсталация на сгради „КДП” и „Щаб” във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на мълниезащитна инсталация на сгради „КДП” и „Щаб” във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” с рег. № 3-5265/15.11.2018 г.12.00 часа на 04.12.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Цветан Димитров Джулев
моб. тел.: 0898741074
сл. тел. 906485

капитан Милка Сотирова Костова
моб. тел.: 0894366898
сл. тел. 906339
Обяснителна записка към работен проект за обект „Мълниезащитна инсталация на сгради „КДП” и „Щаб” във военно формирование 32040 – Крумово” с количествена сметка, изисквания при заплащане стойността на услугата
изисквания плащане
КС мълниезащита
Обяснителна записка

Изтекла обществена поръчка - Доставка на 17 /седемнадесет/ броя метални филтърни елементи за специално оборудване на МАЗ 5334 във формирование 32040 - Крумово - 05.11.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на 17 /седемнадесет/ броя метални филтърни елементи за специално оборудване на МАЗ 5334 във формирование 32040 - КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” с рег. № 3-5265/15.11.2018 г.12.00 часа на 14.11.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Тихомир Руменов Николов
тел.: 0878797437

капитан Даниел Тодоров Петрински
тел.: 0898743906

Изтекла обществена поръчка - Доставка на лични предпазни средства във военно формирование 32040 – Крумово - 31.10.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на лични предпазни средства във военно формирование 32040 – Крумово ОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” с рег. № 3-5265/15.11.2018 г.12.00 часа на 12.11.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждаПодполковник Петко Стойчев Кискинов
тел.: 0898795666
0885602998
капитан Руслан Тодоров Иванов
тел.: 0898739111
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за инженерна техника във военно формирование 32040 - 31.10.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за инженерна техника във военно формирование 32040ОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в командване на ВВС” 12.00 часа на 20.11.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждаДимитър Иванов Горанов
тел.: 0894479257
Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на седемнадесет броя водочувствителна паста във военно формирование 32040 – Крумово - 31.10.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на седемнадесет броя водочувствителна паста във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в командване на ВВС” 12.00 часа на 15.11.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Калоян Стоянов Тодоров –
тел.: 0898745940
капитан Даниел Тодоров Петрински
тел.: 0898743906

Изтекла обществена поръчка - Доставка на натриев хипохлорид във военно формирование 32040 – Крумово - 31.10.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на натриев хипохлорид във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол в командване на ВВС” 12.00 часа на 13.11.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Евгени Тошков Маринов –
тел.: 0884257619
капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898

Изтекла обществена поръчка - Доставка на възвратен клапан за водна помпа във в.ф. 32040 - Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на възвратен клапан за водна помпа двудисков за междуфланцов монтаж размер DN 200 във военно формирование 32040 - КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 30.10.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Алеко Антонов Касабов –
тел.: 0899864647
капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
технически изисквания

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на отоплителна система в сграда № 137 във в.ф. 32040 - Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на отоплителна система в сграда № 137 „Стартови дом и котелно” във военно формирование 32040 - КрумовоУслуга по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 16.10.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждамайор Бисер Стефанов Шопов –
тел.: 0898742547
капитан Тихомир Руменов Николов –
тел. 0878797437
инвестиционен проект

Изтекла обществена поръчка - Доставка на консумативи за пътни превозни средства във военно формирование 32040.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на консумативи за пътни превозни средства във формирование 32040 - КрумовоОП за доставка по реда на „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” с рег. № 3-5265/15.11.2018 г.12.00 часа на 27.09.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Евгени Тошков Маринов
тел.: 0884257619

капитан Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
Спецификация за доставка на консумативи за ППС-Приложение № 1
Спецификация_филтри

Изтекла обществена поръчка - Доставка на 1 /един/ брой нова дълбокопотапяща помпа за вода тип „SP 60-10” във военно формирование 32040.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на 1 /един/ брой нова дълбокопотапяща помпа за вода тип „SP 60-10” във военно формирование 32040 - КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” с рег. № 3-5265/15.11.2018 г.12.00 часа на 26.09.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040Не се предвиждакапитан Алеко Антонов Касабов
тел.: 0899864647

капитан Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
Искане за доставка с рег. № 400-7821 от 03.09.2019 г.
- изпомпващ дебит-до 1000 I/мин.(60 m3/h)
- дълбочина на потапяне-до 390 м.
- максимална температура на водата – до +60 0 С
- максимално съдържание на пясък-100g/m3
- инсталиране вертикално
- захранване трифазно 400 V-50Hz с дължина на кабела до 6 м. трифазно
[table “50” not found /]

Изтекла обществена поръчка - Доставка на материали части за извършване на спешен авариен ремонт на пътна настилка във военно формирование 32040 - 13.08.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на материали части за извършване на спешен авариен ремонт на пътна настилка във военно формирование 32040ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово”12.00 часа на 20.08.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за ремонт на моторни триони и храсторези - 12.07.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за ремонт на моторни триони и храсторези във военно формирование 32040ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово”не се
предвижда
не се
предвижда
12.00 часа на 31.07.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар EОПАТ” - 04.06.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във военно формирование 32040 - КрумовоЧл. 20, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)не се
предвижда
не се
предвижда
16:00 часа на
21.06.2019 г.
Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Стоян Славов
Сл.тел.:032/906 305
Моб.тел.:
0898 740 950
Милка Костова
Сл.тел.032/906 339,
Моб. тел.:
0894 366 898
Приложение 1 – Обява за събиране на оферти
Приложение 2 – Документация за участие

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на 3 /три/ броя гориво-нагнетателни помпи на специални автомобили УРАЛ-4320 АПА-5Д във военно формирование 32040. - 15.05.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на 3 /три/ броя гориво-нагнетателни помпи на специални автомобили УРАЛ-4320 АПА-5Д във военно формирование 32040.ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово”12.00 часа на 23.05.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Милка Сотирова Костова
тел.: 0894366898
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940

тел.: 0898742547
капитан Тихомир Руменов Николов –
тел. 0878797437

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на 10 /десет/ броя радиатори за охладителна система на автомобилна техника” във военно формирование 32040 - 10.05.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на 10 /десет/ броя радиатори за охладителна система на автомобилна техника” във военно формирование 32040ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово”12.00 часа на 17.05.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Евгени Тошков Маринов
тел.: 0884257619
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за авариен ремонт на санитарен автомобил Мерцедес „Спринтер” с рег. № ВА 102 111 - 10.05.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за авариен ремонт на санитарен автомобил Мерцедес „Спринтер” с рег. № ВА 102 111ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово”12.00 часа на 21.05.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Евгени Тошков Маринов
тел.: 0884257619
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940

Изтекла обществена поръчка - Доставка на резервни части за пътни превозни средства във военно формирование 32040 - 10.05.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на резервни части за пътни превозни средства във военно формирование 32040ОП за доставка по реда на глава XVII „Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки”, IV „Особени положения” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040 - Крумово” 12.00 часа на 17.05.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Алеко Антонов Касабов
тел.: 0899864647
Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
Приложение 1 – Резервни части

Изтекла обществена поръчка - Доставка и монтаж на климатик във военно формирование 32040 – Крумово - 09.05.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка и монтаж на климатик във военно формирование 32040 – КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 15.05.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
Тодор Цвятков Цачев
тел.: 0898741592
Светлозар Цецов Александров
тел.: 0898735614
Технически изисквания

Изтекла обществена поръчка - Ремонт на отоплителна система в сграда № 137 „Стартови дом и котелно” във военно формирование 32040 - Крумово - 07.05.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на отоплителна система в сграда № 137 „Стартови дом и котелно” във военно формирование 32040 - КрумовоУслуга по реда на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 12.06.2019 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
майор Бисер Стефанов Шопов –
тел.: 0898742547
капитан Тихомир Руменов Николов –
тел. 0878797437
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - Доставка на нова циркулационна помпа за вода тип „25 Е 50” - 30.04.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на нова циркулационна помпа за вода тип „25 Е 50”, едностъпална, хоризонтална, с номинален дебит 25 литра в секунда и общ напор 50 метра във военно формирование 32040 - КрумовоОП за доставка по реда на чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП и „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 12.00 часа на 15.05.19 г.Събиране на оферти във в. ф.32040не се
предвижда
капитан Димитър Иванов Горанов –
тел.: 0894479257

капитан Милен Дичев Михалев –
тел. 0898740940

Изтекла обществена поръчка - Авариен ремонт на автобус Мерцедес-Бенц „Интуро” с рег. №ВА 117 459 - 22.04.2019

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Авариен ремонт на автобус Мерцедес-Бенц „Интуро” с рег. №ВА 117 459Услуга по глава XVII, раздел IV” от „Вътрешни правила на системата за финансово управление и контрол във военно формирование 32040” 14.00 часа на 24.04.19 г.Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
капитан Eвгени Тошков Маринов –
тел.: 0884257619
капитан Милен Дичев Михалев –
тел. 0898740940

Изтекла обществена поръчка - Доставка на облекло и екипировка във военно формирование 32040 – Крумово

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на облекло и екипировка във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОП16.00 часа на 19.04.2019 г.Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
капитан Димитър Иванов Горанов –
сл. тел.: 032/906449

капитан Калоян Стоянов Тодоров –
сл. тел. 032/906448
Приложение 1 - Заявка жилетка
Приложение 2 - Заявка полуполо
Приложение 3 - Термо бельо

Изтекла обществена поръчка - 07.12.2018

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Закупуване и доставка на резервни части за КИНТ” във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12:00 ч. на 11.12.2018г. Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
К-н Георги Тропанков, телефон: 032 906394Приложение 1 - Ценово предложение
Приложение 2 - Покана
Приложение 3 - Спецификация

Изтекла обществена поръчка - 07.12.2018

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на консумативи и резервни части за хардуер” във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 14:00 ч. на 11.12.2018г. Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
К-н Георги Тропанков, телефон: 032 906394Приложение 1 - Ценово предложение
Приложение 2 - Покана
Приложение 3 - Спецификация

Изтекла обществена поръчка - 09.11.2018

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на покрива на сграда „Склад № 147” във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.1 от ЗОПДо 16.00 ч. на 16.11.2018 г.Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
Даниел Тодоров Петрински – сл. тел. 032/906494
моб.тел.
0898 743 906
Милка Сотирова Костова – сл. тел. 032/906339
моб.тел.
0894 366 898
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - 30.10.2018

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на инструмент и машини във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 09.11.2018 г.
във в.ф.32040 - Крумово
Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
Милен Дичев Михалев – сл. тел. 032/906362
моб.тел.
0898 740940
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - 23.10.2018

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на химикали, реактиви и консумативи във военно формирование 32040 – КрумовоОбществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 06.11.2018 г.
във в.ф.32040 - Крумово
Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
Бисер Стефанов Шопов – сл. тел. 032/906305
моб.тел.
0898 742547
Даниел Тодоров Петрински – сл. тел. 032/906494
моб.тел.
0898 743 906
Приложение 1

Изтекла обществена поръчка - 18.10.2018 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на апарат за определяне на пламна температура в затворен тигел по метода „Пенски – Мартенс” във военно формирование 32040 - Крумово”.Обществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 02.11.2018 г.Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
Даниел Тодоров Петрински – сл. тел. 032/906494
моб.тел.
0898 743 906

Изтекла обществена поръчка - 18.10.2018 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на денситиметър ръчен за нефтопродукти във военно формирование 32040 - Крумово”.Обществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 02.11.2018 г.Събиране на оферти във военно формирование 32040 - Крумовоне се
предвижда
Даниел Тодоров Петрински – сл. тел. 032/906494
моб.тел.
0898 743 906

Изтекла обществена поръчка - 20.09.2018 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Обучение на летателен състав (възстановяване на летателната подготовка) на самолет Ан-2”.Обществена поръчка по чл. 20, ал.4 т.3 от ЗОПДо 12.00 ч. на 04.10.2018 г.Събиране
на оферти
не се
предвижда
Димитър Славов Павлов – сл. тел. 032/906303
моб.тел.
0885 401 852
Изисквания

Изтекла обществена поръчка - 27.07.2018 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на съдомиялна машина във военно формирование 32040-КрумовоОбществена поръчка
по реда на чл. 53, от приложение №16
До 12:00 часа
на 17.08.2018 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Димитър Горанов - сл. тел. 032/906449
моб.тел. 0894 479 257

Изтекла обществена поръчка - 26.07.2018 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на горивораздавателен кран РП-40 във военно формирование 32040-КрумовоОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.5 от ЗОП
До 12:00 часа
на 22.08.2018 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Даниел Петрински
сл.тел.: 032 906 494
моб. 0898 743 906
Искане


Спецификация

Изтекла обществена поръчка - 25.07.2018 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на полипропиленови пломби "Arrow" във военно формирование 32040 - КрумовоОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.5 от ЗОП
До 12:00 часа
на 14.08.2018 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Даниел Петрински
сл.тел.: 032 906 494
моб. 0898 743 906

Обява и приложения

Изтекли обществени поръчки - 30.11.2017 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на консумативи и резервни части за хардуер за покриване на техническите изисквания за хардуер във финансовите служби на военните формирования от състава на ВВСОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.5, т.3 от ЗОП
До 16:00 часа
на 06.12.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Георги Тропанков,
капитан Ангел Камарски
сл.тел.: 032 906 394

Обява и приложения
Ремонт на офис техника за покриване на техническите изисквания за хардуер във финансовите служби на военните формирования от състава на ВВСОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.5, т.3 от ЗОП
До 16:00 часа
на 06.12.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Георги Тропанков,
капитан Ангел Камарски
сл.тел.: 032 906 394

Обява и приложения

Изтекли обществени поръчки - 24.11.2017 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Консумативи, аксесоари и резервни части
за хардуер, които не са включени в
рамковите споразумения на ЦООП
Обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 15:00 часа
на 04.12.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Георги Тропанков,
капитан Ангел Камарски
сл.тел.: 032 906 394

Обява и приложения
Доставка на резервни модули и
електронни компоненти за адаптирана
радарна система РСП-10МН-ЕП на
летище Крумово
Обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 16:00 часа
на 04.12.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Георги Тропанков,
капитан Ангел Камарски
сл.тел.: 032 906 394

Обява и приложения

Изтекла обществена поръчка - 21.08.2017 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на ръчен анемометър – метеорологична станция за измерване на посоката на вятъра, атмосферното налягане, температурата и влажността на въздуха във военно формирование 32040 – Крумово. Обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП12.00 ч. на 31.08.2017 г. Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Димо Делчев, сл. Тел: 032 906 327

Изтекла обществена поръчка - 29.07.2017 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
Доставка на консумативи за печатащи устройстваОбществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 16:00 часа
на 28.08.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Георги Тропанков,
сл.тел.: 032 906 394

Изтекли обществени поръчки - 12.04.2017 г.

Обявата се
отнася за:
Вид на процедуратаСрок за
подаване на
заявление за
деклариране на
желание за
участие
Срок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на
офертите
Състояние на
процедурата
Обявление в
Държавен
вестник
Лице за контактДоку-
мента-
ция
„Обновяване на
навигационната
база данни за
4МБ карти
памет за GPS
устройства
TRIMBLE 2101
APPROACH
PLUS”
Обществена поръчка по
чл. 20 aл. 4 т. 3 от ЗОП и
Приложение № 16
„Вътрешни правила на
системата за финансово
управление и контрол в
КВВС, ЦДО на КВВС и
Командване на рота ВП”
До 16:00 часа
на 25.04.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Александър
Петров Сандев,
сл.тел.: 032 906 344
моб.тел.:0888494354
e-mail:
navigation@24ab.bg
Обява
„Актуализация
на база данни за
магнитна
вариация за
вертолети AS
532 AL Cougar”
Обществена поръчка по
чл. 20 aл. 4 т. 3 от ЗОП и
Приложение № 16
„Вътрешни правила на
системата за финансово
управление и контрол в
КВВС, ЦДО на КВВС и
Командване на рота ВП”
До 16:00 часа
на 25.04.2017 г.
Събиране
на оферти
не се
предвижда
капитан Александър
Петров Сандев,
сл.тел.: 032 906 344
моб.тел.:0888494354
e-mail:
navigation@24ab.bg
Обява