Началник на щаба на 24-та авиобаза


Полковник Станко Гънчевски

Военно Формирование 32040 – Крумово

Роден на 27 юни 1967 г. в гр. Пловдив.

Образование:

1989 г. – ВНВУ „Васил Левски”

2005 г. – Военна академия „Г. С. Раковски”

2017 г. – Стратегически курс във ВА „Г. С. Раковски”, Факултет „Национална сигурност и отбрана”

Военна кариера:

1989 г. – командир на взвод в поделение 26990

1997 г. – командир на рота в поделение 26990

1999 г. – началник щаб на поделение 44360 – Пловдив

2000 г. – командир на поделение 44360 – Пловдив

2001 г. – старши помощник-началник на отделение „Планиране, програмиране и анализ” в „Оперативен отдел” в Корпус тактическа авиация

2003 г. – старши помощник-началник на „Оперативно отделение” на Командване тактическа авиация

2005 г. – заместник-началник на щаба, той и началник на „Оперативно отделение” на Командване тактическа авиация

2006 г. – началник на „Оперативно отделение” на 24 вертолетна авиобаза

2012 г. – началник на „Отделение оперативно” на 24 авиационна база

2018 г. – началник на щаба на 24 авиационна база

Ордени и награди:

2011 г. – Грамота от Министъра на отбраната

2012 г. – Награден знак „За отлична служба” от Министъра на отбраната

Грамоти от командира на 24-та авиационна база.

Владее английски и  руски език.