Летателна тренировка „Basic NVG Flight Training“


 

От 12 май до 7 юни 2024 г. военнослужещи и вертолет AS 532 AL Cougar от 24-та авиационна база взеха участие в летателна тренировка „Basic NVG Flight Training“ в Тренировъчния център на Многонационалната програма за подготовка на авиацията за специални операции в авиобаза Земуник – град Задар, Република Хърватия. Старши национален представител от българска страна беше майор Николай Николов.

Основните цели на летателната подготовка бяха повишаване на теоретичната и летателно-тактическата подготовка на личния състав от в.ф. 32040 – Крумово за достигане на изискванията за участие в летателна тренировка „Advance NVG Flight Training“ в същия тренировъчен център; придобиване и усъвършенстване на способностите на екипажите на вертолет AS 532 AL Cougar за планиране и изпълнение на мисии и задачи с прилагане на специални тактики, техники и процедури, денем и нощем с използване на очила за нощно виждане, както и поддържане на високи нива на безопасност на полетите.