Тренажорна подготовка в HELISIM в Маринян


 

От 25 до 30 септември група от девет военнослужещи от 24-та авиобаза  участва в тренажорна подготовка в тренировъчния симулативен център HELISIM в гр. Маринян, Република Франция. В продължение на една седмица нашите представители преминаха теоретична и практическа подготовка за отработване на аварийни ситуации и подобряване на взаимодействието между членовете на екипажа. След успешното завършване на курса военнослужещите от авиобазата удовлетвориха изискванията поставени от методическия състав на центъра и получиха сертификати, които удостоверяват достигнатото ниво на теоретична и практическа натренираност при особени случаи в полет.