Съвместна тренировка между формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия и гасене на пожари от въздуха


На 26 юли 2023 г. от 11:00 ч. в 24-та авиационна база се проведе съвместна тренировка между формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия и гасене на пожари от въздуха. Участие в съвместното занятие взеха представители от състава на Сухопътни войски, служители от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, РД „Пожарна безопасност и защита на населението” и екипажи от 24-та авиационна база.

Бяха проведени теоретични занятия за запознаване с вертолети Ми-17 и AS 532 „Cougar”, статичен и динамичен показ на оборудването от личния състав на авиобазата.

 

Проведената съвместна тренировка между формированията ще спомогне за успешната координация и екипна работа с екипажите от 24-та авиационна база за изпълнението на бъдещи съвместни задачи за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия и гасене на пожари от въздуха.