УВЕДОМЛЕНИЕ


Във връзка с възстановяване на войсково хранене във военно формирование 32040 – Крумово стартира процедура за пазарно проучване за избор на организация, фирма или частно лице за изкупуване и извозване на хранителни отпадъци от хранителните блокове на военно формирование 32040 – Крумово.

За получаване на допълнителна информация и подаване на ценови предложения може да се свържете с капитан Алеко Касабов на тел. (032) 906 449 или е-mail: po32040@24ab.bg.

Краен срок: 25 май 2023 г.