Международно учение в Хърватия


От 4 до 23 септември 2022 г. модул от 24-та авиационна база и представители на Съвместното командване за специални операции заминаха за тренировъчния център на Многонационалната програма за подготовка на авиацията за специални операции / Multinational Special Aviation Programme (MSAP) в гр. Задар, Република Хърватия. След проведена теоретична подготовка по-рано през годината военнослужещи и вертолет AS 532 AL „Cougar“ взеха участие в практически занятия за извличане и възстановяване на личен състав търпящ бедствие. Старши национален представител от българска страна беше майор Пламен Дончев.

Основното предназначение на тренировъчния център е да създаде у страните участнички – сред които Унгария, Словения, Хърватия и България – способности по транспорт и взаимодействие със силите за специални операции.

За времето на международното учение екипажът от 24-та авиобаза – Крумово демонстрира отлични способности в различни направления. Освен добра летателна подготовка, успешното изпълнение на задачите изискваше комуникационни умения и способност за планиране на комплексни задачи при дефицит на време. Летателната подготовка включваше различни по вид тактики, техники и процедури при изпълнение на задачи по извличане и възстановяване на личен състав търпящ бедствие. Полетите се проведоха във високопланински терен, което изискваше пределна мобилизация, концентрация и детайлно запознаване с особеностите на релефа. Летателните задачи бяха проведени денем в състав на група, а представителите на силите за специални операции бяха стоварвани по способа „бързо въже”.

Българските участници изпълниха различни по вид задачи във взаимодействие със словенските си колеги, а последната задача бе колаборация между представителите на всички държави. По време на тренировъчния период представителите на всички нации имаха възможност да натрупат богат практически опит и взеха дейно участие в процесите на планиране на летателните мисии. Техни съветници бяха представители на 160th Special Operations Aviation Regiment (SOAR) от САЩ.

Възможностите, които MSAPTC предостави на нациите, са широкообхватни не само поради естеството на мисиите, но и поради процеса на планиране. Учения от подобен характер способстват нашите Военновъздушни сили да бъдат разпознаваеми, способни и оперативно съвместими с останалите нации членки на НАТО.