Курс за оцеляване в морска среда


 

От 21 до 27 август 2022 г. в Центъра за специализирана подготовка на летателните екипажи в гр. Варна се проведе теоретичен курс с практическо отработване на учебни въпроси, свързан с оцеляване на летателен състав в морска среда.

На 25 август в практическото занятие взе участие вертолет AS532 AL „Cougar” от състава на 24-та авиационна база със спасители-парашутисти от отделение „Търсене и спасяване”, както и бордни инженери и техници. При спазване на всички мерки за безопасност и координация по време на изпълнение на задачите, практическото занятие беше изпълнено в рамките на тренировъчния ден и поставените цели бяха постигнати.

Обучаемите от своя страна се запознаха с тактиките, техниките и процедурите, които трябва да бъдат спазени при изпълнение на операция по търсене и спасяване над водна повърхност. Занятия от подобен тип спомагат за високото ниво на подготовка, натренираност и координация, които са жизненоважни за всички членове на екипажа, изпълняващи подобен тип задачи.