Курс по извеждане и възстановяване на личен състав


От 1 до 4 август 2022 г. в 24-та авиационна база се проведе теоретичен курс по „Извеждане и възстановяване на личен състав (PR)” съвместно с военнослужещи от компонент на Военновъздушните сили на САЩ в Европа. В курса участваха петима лектори от американска страна, както и пилоти, бордни инженери и парашутисти-спасители от авиобазата. Проведоха се теоретични и практически занятия, въз основа на които обучаемият личен състав бе запознат със структурата, изпълнението и фазите при планиране на задачи по извеждане и възстановяване на личен състав.

На 3 август се проведе практическо занятие с представители от отделение „Търсене и спасяване”, летателен и инженерно-технически състав, които запознаха представителите от американска страна с възможностите на вертолет AS 532 AL Cougar за изпълнение на задачи по PR, както техниките и процедурите, които се спазват от парашутистите спасители при изпълнение на задачи по извличане на личен състав в мирновременна или военновременна обстановка. Опитът, който обмениха двете страни, способства за разширяване периметъра от знания и способности на личния състав.

Основната цел на курса беше постигната, а именно подобряване на оперативната съвместимост при изпълнение на задачи от подобен характер с представители на страни членки на НАТО.

На 4 август бяха връчени сертификати на участниците в курса и гостите размениха подаръци със заместник-командира на 24-та авиационна база полковник Димитър Павлов. След това посетиха Музея на авиацията – Крумово, където имаха възможност да разгледат външната и вътрешна експозиция, включващи експонати от различни периоди от развитието на българската авиация, сред които и единствени по рода си в световен мащаб, какъвто е хидропланът Арадо-196 А-3 „Акула”.