Бомбопускане от вертолет Ми-24


 

На 27 април след 12-годишно прекъсване от 2009 г. бяха изпълнени задачи за бомбопускане. На авиационен полигон „Елена” вертолет Ми-24 извърши бомбопускане на 6 бр. ОФАБ-100. Един командир на екипаж възстанови подготовката си, а двама командири на екипажи и един втори пилот придобиха подготовка за изпълнение на този тип задачи.