Унищожаване на ръчни гранати


 

 

На 2 октомври 2020 г. „Формирование за обезвреждане на невзривени бойни припаси” част от „Формированията за овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия” от състава на военно формирование 32040 – Крумово под ръководството на майор Стойко Николов извърши разузнаване и унищожи 2 броя боеприпаси – 1 брой противотанкова ръчна граната тип РДГ-5 и 1 брой ръчна граната Ф-1, които бяха открити при почистване на таванско помещение в сградата на РУП – Мадан.