Унищожаване на ръчна граната


 

На 26 август 2020 г. „Формирование за обезвреждане на невзривени бойни припаси” част от „Формированията за овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия” от състава на военно формирование 32040 – Крумово под ръководството на капитан Никола Владимиров извърши разузнаване и унищожи ръчна граната, която беше открита при почистване на таванско помещение в сградата на РУП – Мадан.