Годишен анализ за 2019 г.


На 14 януари във военно формирование 32040 – Крумово се проведе годишен анализ на дейността на 24-та авиационна база за 2019 г., на който присъстваше заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Петьо Мирчев.

В анализа командирът на 24-та авиационна база бригаден генерал Димитър Иванов подчерта, че 2019 г. бе поредната изпълнена с присъщите за авиобазата динамика и много предизвикателства във всички направления от дейността й – година, в която цялостната дейност бе провеждана в условия на дефицит от финансови и материални средства.

През 2019 г.  усилията на командването, щаба и формированията бяха насочени към изпълнение на основните задачи поставени от командира на Военновъздушните сили, като приоритетно те бяха насочени към: усвояване и отработване на всички въпроси от плановете за подготовка; изпълнение на планираните мероприятия по заповяданите цели за способности на НАТО – 2017; повишаване ефективността на подготовката на военнослужещите от авиобазата в условия на ограничени материални и финансови ресурси, при недопускане на инциденти; осигуряване на висока експлоатационна надеждност на техниката; повишаване на мотивацията на личния състав при изпълнение на поставените задачи, както и задълбочен  контрол по организацията и носенето на войсковата служба, състоянието на войсковия ред и дисциплината, поддържането на бойната подготовка.

През изминалата година 24-та авиационна база взе участие в 18 национални съвместни учения и тренировки и изпълни 14 специални задачи. През 2019 г. екипажи и формирования от авиобазата изпълниха следните по-характерни задачи по оказване помощ на населението: три специални полети за транспортиране на  донори и  медицински екипи; транспортиране на ранен военнослужещ и медицински екип от НВУ със самолет С27J по маршрут София – Горна Оряховица –  София през април; изпълнение на санитарна задача Щръклево – София през септември; пожарогасене с вертолет Ми-17 в районите на с. Еленово, язовир Батак, гр. Котел, района на Сухото езеро – Рила планина и в района на гр. Чипровци – Стара планина; разузнаване с вертолет AS532 района на разпространение на пожара по западната граница на Република България, както и разузнаване и унищожаване на ръчна граната, открита в с. Кръстатица, област Смолян през юли.

Като основен извод от дейността през 2019 г. бе посочено, че 24-та авиационна база има способност да се справи с предизвикателството да изпълни заложените в плана на авиобазата мероприятия и да поддържа изискваните от личния състав способности.

В края на годишния анализ командирът на 24-та авиационна база бригаден генерал Димитър Иванов благодари на целия личен състав за положените усилия и воля при решаване на поставените задачи през изминалата година и изрази надежда и вяра за една мирна, предсказуема и по-успешна 2020 г.