Ми-17 отново в бойния строй на 24-та авиобаза


На 30 май 2019 г. вертолет Ми-17 с рег. знак 419 се завърна в 24-та авиационна база след удължаване на ресурса в „Терем-Летец”, гр. София. Екипажът беше в състав: командир на екипажа – майор Йордан Йорданов, втори пилот – капитан Александър Цанков и борден техник – офицерски кандидат Георги Петров. Предстои възстановяване на подготовката на екипажите от базата за изпълнение на задачи с вертолет Ми-17.