Годишен анализ на дейността на 24-та авиобаза


На 11 януари се проведе годишен анализ на дейността на 24-та авиационна база, на който присъстваше заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Петьо Мирчев.

През 2017 г. приоритет в летателната подготовката на 24-та авиационна база бе поддържане и изграждане на способности за провеждане на операции от въздуха за поддържане и осигуряване действията на въоръжените сили, други ведомства и организации с акцентиране върху подготовката за стоварване на диверсионно разузнавателни групи, търсене и спасяване, транспортиране на външен товар за активно и ефективно участие в коалиционни и национални операции по управление на кризи. Основните направления за работа по интеграционната дейност и военното сътрудничество бяха работа по въвеждането и прилагането в ежедневната дейност на стандартизационните документи на НАТО в изпълнение на мероприятията по заповяданите цели за способности на НАТО.

Летателната подготовка в 24-та авиобаза се водеше съобразно с разполагаемия ресурс на авиационна техника и горива и смазочни материали и при висока степен на безопасност, в резултат на което авиобазата разполага с подготвени летци в различните видове условия, подготвени за бойни действия и участие в национални и международни учения. Основните проблемни въпроси през периода бяха голямо натоварване на инженерно-техническия състав, поради недостиг на подготвени кадри, работата в ограничени материални и финансови средства и изоставане с приемствеността в поколенията летателен и инженерно-техническия състав.

През изминалата година екипажи и личен състав от авиобазата многократно доказаха професионализма си, като участваха в редица национални и международни учения, сред които българо-американските подготовки „Тракийска пролет 2017”, „Тракийски орел 2017” и Тракийска звезда 2017”, ротационната подготовка „Saber Junction 17” в Хохенфелс, Германия, съвместната българо-американска подготовка ,,Black Sea Rotational Force 17.1” Platinum Lion ParaOps special operations и други. Личен състав и авиационна техника от транспортната авиогрупа Враждебна участваха в международната летателна тренировка „Balkan Spartan“ на летище София и Европейски тактически курс за транспортна авиация ЕАТТС на летище Пловдив. За втора година се проведе летателно тактическо учение на вертолетната авиационна ескадрила с пребазиране на личен състав, въоръжение и техника, заемане на позиции и изпълнение на задачи при полеви условия.

За поредна година авиобазата беше в постоянна готовност да окаже помощ на населението за справяне с бедствия и аварии. Вертолети се включиха в гасенето на пожари в Република Черна гора, Република Македония, в района на гр. Кресна, с. Изворище, с. Красново, с.Полско Илинденци и гр. Белово. Със самолет С 27J многократно бяха транспортирани пациенти и медицински екипи.

Сред основните приоритети в дейността на авиобазата за 2018 г. са провеждане подготовка на летателните екипажи за изграждане и достигане на способности за провеждане на операции от въздуха за поддържане и осигуряване действията на въоръжените сили, други ведомства и организации; провеждане на курсове за приучване и усвояване на авиационна техника на новоназначен състав; поддържане на способности за оказване помощ на населението, държавните структури и обществените организации при преодоляване на последствията от бедствия, както и поддържане на способностите за аварийно-спасителното осигуряване.