Благотворителен базар на мартенички


 

На 16 февруари във военно формирование 32040 – Крумово се проведе благотворителен базар, на който се продаваха мартенички, изработени от децата от Центъра за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева” – гр. Пловдив. Събраните средства ще бъдат използвани за изграждане на външен асаньор към сградата на комплекса, който е необходим за придвижването на децата от центъра за деца с увреждания.