Коледен благотворителен базар


3

На 12 декември във военно формирование 32040 – Крумово се проведе благотворителен базар, на който се продаваха коледни картички и украса, изработени от децата от Центъра за настаняване от семеен тип към Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева” – гр. Пловдив. Събраните средства ще бъдат използвани за изграждане на външен асансьор към сградата на комплекса, който е необходим за придвижването на децата от Центъра за деца с увреждания.