Студенти посетиха 24-та авиобаза


Uni 26.05.2016

Студенти и преподаватели от Университета по библиотекознание и информационни технологии посетиха 24-та авиационна база на 26 май. Студентите, които се обучават в специалности „Национална сигурност”, „Национална сигурност и културноисторическо наследство” и „Информационна сигурност”, имаха възможност да се срещнат с командира бригаден генерал Петьо Мирчев, който им изнесе кратък брифинг, за да ги запознае със структурата, авиационната техника и задачите, изпълнявани от авиобазата.

По-късно гостите разгледаха аварийно-спасителната екипировка, с помощта на която екипажи от авиобазата изпълняват задачи в помощ на населението, както и статичен показ на четирите типа вертолети на въоръжение в базата. След посещението на 24-та авиационна база студентите имаха възможност да разгледат Музея на авиацията.