Годишен анализ на дейността на 24-та авиобаза


14_01_2016

На 14 януари във в.ф. 32040 – Крумово се проведе годишен анализ на дейността на 24-та авиационна база, на който присъстваха полковник Красимир Кръстев – началник на отдел „Операции” във Командването на ВВС и представители на командването на 16-та ТРАГР – Враждебна.

Командирът на 24-та авиационна база бригаден генерал Петьо Мирчев анализира изминалата 2015 г. и отбеляза, че през нея личният състав е работел в условията на остър недостиг на финансови и материални средства, но въпреки това е успял да съхрани способностите си и успешно е изпълнил всички поставени задачи. Освен за поддържане на летателната и бойна подготовка, през годината екипажите от авиобазата неведнъж участваха и в задачи за оказване на помощ на населението – спасителни операции, търсене на изгубени хора, транспортиране на органи и гасене на пожари.

След ремонтирането на вертолет Ми-24 в края на изминалата година, в 24-та авиационна база вече са на въоръжение и четирите типа вертолети – Ми-17, Ми-24, „Кугар” и Бел-206. Това дава надежда за придобиване на нови способности през 2016 г. и разширяване на спектъра на изпълняваните задачи. Очакванията на командира на базата за 2016 година са да бъде постигната още по-голяма ефективност, да продължи подготовката на млади летци за осигуряване на приемственост между поколенията и да бъдат ремонтирани още вертолети Ми-17 и Ми-24. Той изрази увереност, че военнослужещите и цивилните служители ще продължат да се справят все така добре със задълженията си и им пожела здраве, късмет и още по-високи професионални резултати.