Международен ден на детето


news29

 

На 31 май от 9.30 ч. до 12.30 ч. във в.ф. 32040 – Крумово и в.ф. 22800 – Враждебна от състава на 24-та авиационна база се проведе ден на отворени врати по случай Международния ден на детето – 1 юни. Присъстваха организирани групи с деца и преподаватели, както и представители на средствата за масова информация.

Във в.ф. 32040 – Крумово освен да разгледат вертолетите на въоръжение посетителите имаха възможност да присъстват и на няколко нагледни демонстрации, изпълнени с вертолет Ми-17 – хвърляне на вода с подвесна система за гасене на пожари и аварийно-спасителна операция чрез способа “SPIES” (чепаре), който се използва за достигане и евакуиране на хора, търпящи бедствие в труднодостъпни райони.