Морска подготовка и стрелби по земна цел


news22

На 2 април 2013 г. 12 екипажа от 24-та авиационна база участваха в морска подготовка с 2 вертолета AS 532 AL Cougar и 2 вертолета Ми-17. След прекъсване от повече от 20 години отново се проведе реална тренировка за аварийно-спасителни дейности над море, при които в района на военноморска база „Атия” спасител беше спуснат с лебедка от режим на висене на вертолет AS 532 AL Cougar и спаси човек от малък плавателен съд. Екипажът беше в състав:
– командир – м-р Димитър Бабачев;
– втори пилот – к-н Трифон Хаджийски;
– бордни техници – ст. лейт. Владимир Драгнев и ст. лейт. Васил Ганчев;
– спасители – подп. Красимир Андреев, м-р Петко Кискинов и ц. сл. Антон Христозов.

Тренировката показа, че вертолетите AS 532 AL Cougar се справят отлично с такъв тип спасителни задачи от височина 45-50 м. и в бъдеще могат да се използват за търсене и спасяване както при бойни задачи, така и в помощ на населението при бедствия и аварии.

На 4 април 2013 г. трима командири – м-р Борислав Тафков, м-р Драгомир Колев и к-н Александър Цанков с инструктор полк. Евгени Белкинов взеха участие в стрелби по земна цел с вертолет Ми-17 на полигон Елена. Тренировката имаше за цел повишаване способностите на ВВС за поразяване на земна цел от въздуха и поддържане на готовността за водене на бойни действия.