Откриване на учебната година 2012 и зала „Front desk”


news6

 

На 9 януари в 13 ч. с тържествен строй беше открита учебната година в 24-та авиобаза. Командирът на ВВС генерал-майор Константин Попов поздрави личния състав на базата и пожела успешна година за българската авиация. На събитието присъстваха представители на местната власт и средствата за масова информация.

По-късно с църковен ритуал беше открита и осветена нова зала за ръководство и управление на полетите, оборудвана със система „Front desk”. Системата е предназначена за събиране и оценка на аеронавигационна и метеорологична информация, на актуална информация за трафика във въздушното пространство, както и за планиране и изпълнение на полетите и осигуряването на тяхната безопасност. Front desk обработва съобщения от системата Aeronautical Traffic Service и координира съвместната работа със службите за търсене и спасяване.

След официалното откриване на учебната година се проведоха първите регулярни полети за 2012 година в 24-та авиобаза.